ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP

Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi!

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SUPPER VIP giá: 500.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

  >>>> NẠP THẺ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY <<<<

>> THỐNG KÊ KẾT QUẢ NHỮNG NGÀY TRƯỚC <<
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
21/08/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
20/08/2019 Đầu 4 Đuôi 7 miss
19/08/2019 Đầu 8 Đuôi 6  ĂN Đầu 8
18/08/2019 Đầu 6 Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
17/08/2019 Đầu 9 Đuôi 8 ĂN Đầu 9 Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6 Đuôi 8 miss
15/08/2019 Đầu 3 Đuôi 9 miss
14/08/2019 Đầu 8 Đuôi 4 ĂN Đầu 8 Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8 Đuôi 1
12/08/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu 5 Đuôi 9
11/08/2019 Đầu 3 Đuôi 4 miss
10/08/2019 Đầu 8 Đuôi 8 miss
09/08/2019 Đầu 8 Đuôi 9 miss
08/08/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu 6
07/08/2019 Đầu 2 Đuôi 6 ĂN Đầu 2 Đuôi 6
06/08/2019 Đầu 0 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
05/08/2019 Đầu 9 Đuôi 1 ĂN Đầu 9 Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 4 Đuôi 7 miss
03/08/2019 Đầu 7 Đuôi 9 miss
02/08/2019 Đầu 3 Đuôi 7 miss
01/08/2019 Đầu 5 Đuôi 6 ĂN Đầu 5 Đuôi 6
31/07/2019 Đầu 1 Đuôi 7 miss
30/07/2019 Đầu 5 Đuôi 6 ĂN Đầu 5
29/07/2019 Đầu 1 Đuôi 8 ĂN Đầu 1 Đuôi 8
28/07/2019 Đầu 1 Đuôi 9 miss
27/07/2019 Đầu 3 Đuôi 3 miss
26/07/2019 Đầu 2 Đuôi 0 ĂN Đầu 2 Đuôi 0
25/07/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8
24/07/2019 Đầu 4 Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
23/07/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 7 Đuôi 4
22/07/2019 Đầu 1 Đuôi 2 miss
21/07/2019 Đầu 4 Đuôi 5 ĂN Đầu 4 Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 0 Đuôi 2  ĂN Đầu 0
19/07/2019 Đầu 7 Đuôi 9 miss
18/07/2019 Đầu 8 Đuôi 6 miss
17/07/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu 0 Đuôi 9
16/07/2019 Đầu 5 Đuôi 5 ĂN Đầu 5 Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 3 Đuôi 6 miss
14/07/2019 Đầu 2 Đuôi 9 miss
13/07/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7
12/07/2019 Đầu 1 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
11/07/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đầu 6 Đuôi 6
10/07/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đầu 6 Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9 Đuôi 3 ĂN Đầu 9
08/07/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN Đầu 8 Đuôi 3
07/07/2019 Đầu 0 Đuôi 5 ĂN Đầu 0 Đuôi 5
06/07/2019 Đầu 0 Đuôi 8 miss
05/07/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
04/07/2019 Đầu 2 Đuôi 0 ĂN Đầu 2 Đuôi 0
03/07/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu 8 Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 6 Đuôi 8  ĂN Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 4 Đuôi 0 miss
30/06/2019 Đầu 2 Đuôi 2 ĂN Đầu 2 Đuôi 2
29/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 miss
28/06/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
27/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 miss
26/06/2019 Đầu 5 Đuôi 8 miss
25/06/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu 6
24/06/2019 Đầu 8 Đuôi 4 ĂN Đầu 8 Đuôi 4
23/06/2019 Đầu 9 Đuôi 5 ĂN Đầu 9 Đuôi 5
22/06/2019 Đầu 4 Đuôi 1 miss
21/06/2019 Đầu 6 Đuôi 3 miss
20/06/2019 Đầu 3 Đuôi 0  ĂN Đầu 3
19/06/2019 Đầu 5 Đuôi 3  ĂN Đầu 5 Đuôi 3
18/06/2019 Đầu 6 Đuôi 5 miss
17/06/2019 Đầu 7 Đuôi 3 ĂN Đầu 7
16/06/2019 Đầu 4 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 9 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
14/06/2019 Đầu 0 Đuôi 7 ĂN Đầu 7
13/06/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu 5 Đuôi 9
12/06/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
11/06/2019 Đầu 1 Đuôi 4 ĂN Đầu 1 Đuôi 4
10/06/2019 Đầu 2 Đuôi 4 miss
09/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đầu 3 Đuôi 8
08/06/2019 Đầu 8 Đuôi 1 miss
07/06/2019 Đầu 7 Đuôi 3 ĂN Đầu 7 Đuôi 3
06/06/2019 Đầu 4 Đuôi 0 ĂN Đầu 4 Đuôi 0
05/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
04/06/2019 Đầu 5 Đuôi 8 miss
03/06/2019 Đầu 7 Đuôi 9 ĂN Đầu 7
02/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN Đầu 5 Đuôi 7
01/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
31/05/2019 Đầu 3 Đuôi 5 ĂN Đuôi 5
30/05/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN Đầu 2 Đuôi 5
29/05/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đầu 4
28/05/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN Đầu 5
27/05/2019 Đầu 4 Đuôi 7 ĂN Đầu 4 Đuôi 7
26/05/2019 Đầu 4 Đuôi 5 miss
25/05/2019 Đầu 3 Đuôi 3 ĂN Đầu 3 Đuôi 3
24/05/2019 Đầu 7 Đuôi 2 miss
23/05/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN Đầu 8 Đuôi 3
22/05/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đầu 3
21/05/2019 Đầu 6 Đuôi 9 miss
20/05/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN Đầu 6 Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 7 Đuôi 7 miss
18/05/2019 Đầu 4 Đuôi 5  ĂN Đầu 4
17/05/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3 Đuôi 2
16/05/2019 Đầu 4 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
15/05/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
14/05/2019 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN Đầu 8 Đuôi 2
13/05/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu 6
12/05/2019 Đầu 8 Đuôi 5 ĂN Đầu 8
11/05/2019 Đầu 1 Đuôi 9 miss
10/05/2019 Đầu 4 Đuôi 4 miss
09/05/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN Đầu 5
08/05/2019 Đầu 2 Đuôi 8 ĂN Đầu 2 Đuôi 8
07/05/2019 Đầu 6 Đuôi 8 miss
06/05/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4 Đuôi 2
05/05/2019 Đầu 3 Đuôi 6 miss
04/05/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đầu 7 Đuôi 1
03/05/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN Đầu 5
02/05/2019 Đầu 8 Đuôi 4 miss
01/05/2019 Đầu 1 Đuôi 3 miss
06/04/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
29/04/2019 Đầu 7 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
28/04/2019 Đầu 1 Đuôi 9 ĂN Đầu 1 Đuôi 9
27/04/2019 Đầu 3 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
26/04/2019 Đầu 8 Đuôi 9 miss
25/04/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu 8 Đuôi 8
24/04/2019 Đầu 2 Đuôi 9 ĂN Đầu 2 Đuôi 9
23/04/2019 Đầu 4 Đuôi 1 ĂN Đầu 4 Đuôi 1
22/04/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
21/04/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu 0
20/04/2019 Đầu 5 Đuôi 8 miss
19/04/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu 8 Đuôi 8
18/04/2019 Đầu 9 Đuôi 9 ĂN Đầu 9 Đuôi 9
17/04/2019 Đầu 5 Đuôi 7 miss
16/04/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
15/04/2019 Đầu 4 Đuôi 3 ĂN Đầu 4 Đuôi 3
14/04/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu 6 Đuôi 7
13/04/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8 Đuôi 1
12/04/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
11/04/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đầu 3 Đuôi 6
10/04/2019 Đầu 1 Đuôi 6 miss
09/04/2019 Đầu 0 Đuôi 9 miss
08/04/2019 Đầu 1 Đuôi 7 ĂN Đầu 1
07/04/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN Đầu 6 Đuôi 4
06/04/2019 Đầu 2 Đuôi 6 miss
05/04/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN Đầu 5 Đuôi 8
04/04/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8
03/04/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3
02/04/2019 Đầu 9 Đuôi 3 ĂN Đầu 9 Đuôi 3
01/04/2019 Đầu 2 Đuôi 6 ĂN Đầu 2
31/03/2019 Đầu 0 Đuôi 2 miss
30/03/2019 Đầu 6 Đuôi 1 ĂN Đầu 6 Đuôi 1
29/03/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4 Đuôi 2
28/03/2019 Đầu 7 Đuôi 0 ĂN Đầu 7
27/03/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu 5 Đuôi 9
26/03/2019 Đầu 6 Đuôi 1 miss
25/03/2019 Đầu 1 Đuôi 9 ĂN Đầu 1 Đuôi 9
24/03/2019 Đầu 6 Đuôi 7 miss
23/03/2019 Đầu 9 Đuôi 4 miss
22/03/2019 Đầu 9 Đuôi 9 miss
21/03/2019 Đầu 8 Đuôi 5 ĂN Đầu 8 Đuôi 5
20/03/2019 Đầu 2 Đuôi 4 ĂN Đầu 2 Đuôi 4
19/03/2019 Đầu 7 Đuôi 9 ĂN Đầu 7
18/03/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
17/03/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
16/03/2019 Đầu 8 Đuôi 9 ĂN Đầu 8
15/03/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
14/03/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
13/03/2019 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
12/03/2019 Đầu 8 Đuôi 7 miss
11/03/2019 Đầu 9 Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
10/03/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
09/03/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
08/03/2019 Đầu 1 Đuôi 1 miss
07/03/2019 Đầu 7 Đuôi 3 ĂĐầu 7
06/03/2019 Đầu 0 Đuôi 8 ĂĐầu
05/03/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
04/03/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 5
03/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 1
02/03/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu
01/03/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu 1 Đuôi 0
28/02/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
27/02/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN ĐầuĐuôi 6
26/02/2019 Đầu 1 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
25/02/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN ĐầuĐuôi 8
24/02/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu
23/02/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN ĐầuĐuôi 1
22/02/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN ĐầuĐuôi 3
21/02/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 6
20/02/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN ĐầuĐuôi 6
19/02/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN ĐầuĐuôi 5
18/02/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN ĐầuĐuôi 7
17/02/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
16/02/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN ĐầuĐuôi 0
15/02/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN ĐầuĐuôi 2
14/02/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 2
13/02/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu
12/02/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
11/02/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
10/02/2019 Đầu 3Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
09/02/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN  ĐầuĐuôi 6
08/02/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN ĐầuĐuôi 9
NGHỈ TẾT TỪ 04 DƯƠNG ĐẾN HẾT 07/02
(từ 30 tết âm đến hết mồng 3 tết)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
03/02/2019 Đầu Đuôi 0 ĂNĐầuĐuôi 0
02/02/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂNĐầu 4
01/02/2019 Đầu Đuôi 8 ĂNĐuôi 8
31/01/2019 Đầu Đuôi 1 ĂNĐầu
30/01/2019 Đầu Đuôi 4 ĂNĐầuĐuôi 4
29/01/2019 Đầu Đuôi 9 ĂNĐầuĐuôi 9
28/01/2019 Đầu Đuôi 7 ĂNĐầu
27/01/2019 Đầu Đuôi 8 ĂNĐầu 4
26/01/2019 Đầu 6 Đuôi 9 ĂNĐuôi 9
25/01/2019 Đầu 4 Đuôi 5 ĂNĐuôi 5
24/01/2019 Đầu Đuôi 6 ĂNĐầuĐuôi 6
23/01/2019 Đầu Đuôi 3 ĂNĐầu 1
22/01/2019 Đầu Đuôi 7 ĂNĐầu
21/01/2019 Đầu Đuôi 2 ĂNĐầuĐuôi 2
20/01/2019 Đầu Đuôi 8 ĂNĐầuĐuôi 8
19/01/2019 Đầu 2 Đuôi 2 ĂNĐuôi 2
18/01/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
17/01/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
16/01/2019 Đầu 1 Đuôi 5 miss
15/01/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 6
14/01/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu 4
13/01/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu 3 Đuôi 1
12/01/2019  Đầu 1 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
11/01/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 4
10/01/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu 5
09/01/2019  Đầu 6 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
08/01/2019  Đầu 7 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
07/01/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 8
06/01/2019  Đầu 6Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
05/01/2019  Đầu 2 Đuôi 3 ĂN Đầu 2
04/01/2019  Đầu 6  Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
03/01/2019  Đầu Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
02/01/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
01/01/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9

 

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi! …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ

DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi! …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi! …