SOI CẦU MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP

Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi!

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SUPPER VIP giá: 500.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

  >>>> NẠP THẺ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY <<<<

>> THỐNG KÊ KẾT QUẢ NHỮNG NGÀY TRƯỚC <<
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
26/02/2020 Đầu 4 Đuôi 6 ĂN Đầu 4 Đuôi 6
25/02/2020 Đầu 9 Đuôi 1 Miss
24/02/2020 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu 0 Đuôi 9
23/02/2020 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
22/02/2020 Đầu 4 Đuôi 7 ĂN Đầu 4 Đuôi 7
21/02/2020 Đầu 3 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
20/02/2020 Đầu 0 Đuôi 8 ĂN Đầu 0
19/02/2020 Đầu 9 Đuôi 8 ĂN Đầu 9 Đuôi 8
18/02/2020 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
16/02/2020 Đầu 8 Đuôi 0 Miss
15/02/2020 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
14/02/2020 Đầu 5 Đuôi 0 ĂN Đầu 5
13/02/2020 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3 Đuôi 2
12/02/2020 Đầu 0 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
11/02/2020 Đầu 9 Đuôi 6 ĂN Đầu 9 Đuôi 6
10/02/2020 Đầu 4 Đuôi 5 ĂN Đầu 4 Đuôi 5
09/02/2020 Đầu 0 Đuôi 9 Miss
08/02/2020 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN Đầu 9
07/02/2020 Đầu 7 Đuôi 3 ĂN Đầu 7 Đuôi 3
06/02/2020 Đầu 6 Đuôi 1 Miss
05/02/2020 Đầu 1 Đuôi 5 ĂN Đầu 1 Đuôi 5
04/02/2020 Đầu 1 Đuôi 0 ĂN Đầu 1 Đuôi 0
03/02/2020 Đầu 6 Đuôi 1 Miss
02/02/2020 Đầu 8 Đuôi 0 Miss
01/02/2020 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đầu 3 Đuôi 0
31/01/2020 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
30/01/2020 Đầu 1 Đuôi 2 ĂN Đầu 1 Đuôi 2
29/01/2020 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
28/01/2020 Đầu 1 Đuôi 7 Miss
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 7 Đuôi 5 ĂN Đầu 7 Đuôi 5
22/01/2020 Đầu 0 Đuôi 2 Miss
21/01/2020 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 4 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
19/01/2020 Đầu 2 Đuôi 1 ĂN Đầu 2 Đuôi 1
18/01/2020 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
17/01/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
16/01/2020 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN Đầu 8 Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 2 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
14/01/2020 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đầu 6
13/01/2020 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
12/01/2020 Đầu 8 Đuôi 0 ĂN Đầu 8 Đuôi 0
11/01/2020 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN Đầu 5 Đuôi 8
10/01/2020 Đầu 9 Đuôi 6 ĂN Đầu 9 Đuôi 6
09/01/2020 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
08/01/2020 Đầu 7 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
07/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4 ĂN Đầu 5 Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 1 Đuôi 5 ĂN Đầu 1
05/01/2020 Đầu 2 Đuôi 1 ĂN Đầu 2 Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 6 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 4 Đuôi 3 ĂN Đầu 4 Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 9 Đuôi 5 miss
01/01/2020 Đầu 9 Đuôi 8 miss
31/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 miss
30/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu 0
28/12/2019 Đầu 0 Đuôi 1 ĂN Đầu 0 Đuôi 1
27/12/2019 Đầu 9 Đuôi 1 miss
26/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 ĂN Đầu 3 Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 8 Đuôi 6 ĂN Đầu 8
24/12/2019 Đầu 2 Đuôi 1 ĂN Đầu 2
23/12/2019 Đầu 0 Đuôi 3 miss
22/12/2019 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 4 Đuôi 8 ĂN Đầu 4 Đuôi 8
20/12/2019 Đầu 3 Đuôi 6 miss
19/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 miss
18/12/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đầu 4 Đuôi 9
17/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 ĂN Đầu 2 Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 3 Đuôi 7 miss
15/12/2019 Đầu 0 Đuôi 6 ĂN Đầu 0 Đuôi 6
14/12/2019 Đầu 9 Đuôi 2 ĂN Đầu 9
13/12/2019 Đầu 7 Đuôi 9 ĂN Đầu 7
12/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
11/12/2019 Đầu 8 Đuôi 5 ĂN Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019 Đầu 0 Đuôi 5 miss
09/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN Đầu 7 Đuôi 6
08/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4
07/12/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đầu 3 Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 4 Đuôi 4 miss
05/12/2019 Đầu 0 Đuôi 3 miss
04/12/2019 Đầu 0 Đuôi 4 miss
03/12/2019 Đầu 0 Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
02/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 1 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
30/11/2019 Đầu 9 Đuôi 6 ĂN Đầu 9 Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0 Đuôi 3 ĂN Đầu 0 Đuôi 3
28/11/2019 Đầu 1 Đuôi 9 miss
27/11/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN Đầu 5 Đuôi 7
26/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3
25/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
24/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 1 Đuôi 9 miss
22/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
21/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2 ĂN Đầu 1
20/11/2019 Đầu 5 Đuôi 2 ĂN Đầu 5
19/11/2019 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 8 Đuôi 4 ĂN Đầu 8 Đuôi 4
17/11/2019 Đầu 2 Đuôi 9 miss
16/11/2019 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN Đầu 8 Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 3 Đuôi 7 miss
14/11/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN Đầu 5 Đuôi 8
13/11/2019 Đầu 7 Đuôi 9 miss
12/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 miss
11/11/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đầu 1 Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 7 Đuôi 8 miss
09/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
08/11/2019 Đầu 9 Đuôi 2 ĂN Đầu 9 Đuôi 2
07/11/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN Đầu 2
06/11/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8 Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 5 ĂN Đầu 9
04/11/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đầu 4
03/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1 ĂN Đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN Đầu 9 Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN Đầu 6 Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 0 Đuôi 7 miss
30/10/2019 Đầu 6 Đuôi 3 miss
29/10/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4 Đuôi 2
28/10/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đầu 3
27/10/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đầu 1 Đuôi 6
26/10/2019 Đầu 3 Đuôi 2 miss
25/10/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu 8
24/10/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN Đầu 7
23/10/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN Đầu 5 Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 2 Đuôi 1 miss
21/10/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN Đầu 7
20/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đầu 4 Đuôi 9
19/10/2019 Đầu 7 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
18/10/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7
17/10/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN Đầu 6
16/10/2019 Đầu 8 Đuôi 9 miss
15/10/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đầu 3 Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 4 Đuôi 7 miss
13/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7 miss
12/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
11/10/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN Đầu 6 Đuôi 8
10/10/2019 Đầu 4 Đuôi 6 ĂN Đầu 4 Đuôi 6
09/10/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN Đầu 8
08/10/2019 Đầu 0 Đuôi 1 ĂN Đầu 0 Đuôi 1
07/10/2019 Đầu 0 Đuôi 0 ĂN Đầu 0 Đuôi 0
06/10/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 7 Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 7 Đuôi 4 miss
04/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 miss
03/10/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN Đầu 2
02/10/2019 Đầu 5 Đuôi 9 miss
01/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7 ĂN Đầu 1
30/09/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN Đầu 6 Đuôi 4
29/09/2019 Đầu 4 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
28/09/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đầu 1 Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
26/09/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN Đầu 5 Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 8 Đuôi 8 miss
24/09/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN Đầu 2
23/09/2019 Đầu 2 Đuôi 9 ĂN Đầu 2 Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
21/09/2019 Đầu 1 Đuôi 2 miss
20/09/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN Đầu 7 Đuôi 6
19/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 miss
18/09/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 miss
16/09/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 6 Đuôi 3 ĂN Đuôi 3
14/09/2019 Đầu 4 Đuôi 3 ĂN Đầu 4 Đuôi 3
13/09/2019 Đầu 5 Đuôi 9 miss
12/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
11/09/2019 Đầu 4 Đuôi 0 ĂN Đầu 4
10/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 miss
09/09/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN Đầu 8 Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 2 Đuôi 5 miss
07/09/2019 Đầu 3 Đuôi 0 miss
06/09/2019 Đầu 1 Đuôi 7 ĂN Đầu 1 Đuôi 7
05/09/2019 Đầu 5 Đuôi 5 ĂN Đầu 5
04/09/2019 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 3 Đuôi 0 miss
02/09/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN Đầu 2 Đuôi 5
01/09/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7