DÀN LÔ 6 SỐ

DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP

Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi!

DÀN LÔ 6 SỐ SUPPER VIP giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

  >>>> NẠP THẺ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY <<<<

>> THỐNG KÊ KẾT QUẢ NHỮNG NGÀY TRƯỚC <<
NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 09/12/2019 02-20-07-70-58-85 Trúng 0/6
 08/12/2019 87-78-86-67-76-62 Trúng 4/6
 07/12/2019 27-72-16×2-61-40-04 Trúng 5/6
 06/12/2019 19-91-27-72-29-92 Trúng 1/6
 05/12/2019 19-91-27-72-29-92 Trúng 1/6
 04/12/2019 23-32-49-94-34-43 Trúng 1/6
 03/12/2019 39-93-57-75-08-80 Trúng 5/6
 02/12/2019 90-38-89-68-59-95 Trúng 3/6
 01/12/2019 49-94-78-87-03-30 Trúng 2/6
 30/11/2019 79-76-47-48-18-81 Trúng 5/6
 29/11/2019 13-31-25-52-78×2-87 Trúng 6/6
 28/11/2019 57-75-19-81-36-77 Trúng 2/6
 27/11/2019 34-43-24-42-63-79×2 Trúng 4/6
 26/11/2019 39-93-58-85-63-44 Trúng 3/6
 25/11/2019 30-03-47×2-74-84-48 Trúng 3/6
 24/11/2019 27-72-37-73-55-79 Trúng 6/6
 23/11/2019 34-43-58-85-40-04 Trúng 0/6
 22/11/2019 27-72-78-87-82-28 Trúng 4/6
 21/11/2019 90-09-96-69-05-50 Trúng 3/6
 20/11/2019 57-75-03-30-36-63 Trúng 2/6
 19/11/2019 72-27-40×2-04-33-66 Trúng 5/6
 18/11/2019 38-83-11-92-75-79 Trúng 6/6
 17/11/2019 38-83-89-98-78-87 Trúng 1/6
 16/11/2019 58-85-78-87-18-81 Trúng 3/6
 15/11/2019 89-98-27-72-64-94 Trúng 0/6
 14/11/2019 68-86-26-09-90-62 Trúng 4/6
 13/11/2019 67-76-38-83-26-62 Trúng 4/6
 12/11/2019 49-94-09-90-28-82 Trúng 1/6
 11/11/2019 15-57-51-75-23-32 Trúng 4/6
 10/11/2019 33×3-44-58-85-08-80 Trúng 5/6
 09/11/2019 58-85-95×2-59-07-70 Trúng 3/6
 08/11/2019 78-87-86-62-23-32 Trúng 3/6
 07/11/2019 00-01-14-41-06-60 Trúng 3/6
 06/11/2019 48-84×2-43×2-34-79-97 Trúng 2/6
 05/11/2019 17-71-27-72-29-92 Trúng 1/6
 04/11/2019 32-23-94-43-49-34 Trúng 3/6
 03/11/2019 19-91-44×2-11×2-77-43 Trúng 3/6
 02/11/2019 90-38-59-95-68-89 Trúng 3/6
 01/11/2019 49-94-78-87-03-30 Trúng 3/6
 31/10/2019 23-32-30-03-36-63 Trúng 2/6
 30/10/2019 45-54-71-17-32-77 Trúng 3/6
 29/10/2019 07-70-03-30-79-97 Trúng 0/6
 28/10/2019 03×3-30-26-96-08-80 Trúng 1/6
 27/10/2019 79-97×2-89×2–49×2-57-75 Trúng 3/6
 26/10/2019 39-93-38-83-63-44 Trúng 1/6
 25/10/2019 47-74-30-03-48-84 Trúng 3/6
 24/10/2019 61-16-90×2-09-67-79 Trúng 2/6
 23/10/2019 73-25-52-37-45-54 Trúng 4/6
 22/10/2019 26-62-04-40-19-91 Trúng 1/6
 21/10/2019 36-63-59-95-47-74×2 Trúng 4/6
 20/10/2019 13-31-50-30-36-63 Trúng 3/6
 19/10/2019 16-61-46-18-81-19 Trúng 3/6
 18/10/2019 59×2-95-11-48×2-78-97×2 Trúng 6/6
 17/10/2019 54-45-37-73×2-41×2-14 Trúng 4/6
 16/10/2019 92-29×2-06-68-86-48 Trúng 2/6
 15/10/2019 85-58×2-47×3-74-10-01 Trúng 2/6
 14/10/2019 68-86-26-62-09-90 Trúng 2/6
 13/10/2019 26-62-34-43-03-95 Trúng 3/6
 12/10/2019 01-59-28-82-48-84 Trúng 3/6
 11/10/2019 15-51-57×2-75-23-32 Trúng 1/6
 10/10/2019 90-09-17-30-03-71 Trúng 3/6
 09/10/2019 02-20-70×2-07-58-85 Trúng 2/6
 08/10/2019 45-54-68×2-86-23-32 Trúng 3/6
 07/10/2019 27-72-48-84-79-97 Trúng 0/6
 06/10/2019 14-41-49-94-78-87 Trúng 5/6
 05/10/2019 35-53-13-31-64-46 Trúng 4/6
 04/10/2019 23-32-49-94-34-43 Trúng 0/6
 03/10/2019 28-82-07-77-25-52 Trúng 6/6
 02/10/2019 90-38-59-95-68-89 Trúng 1/6
 01/10/2019 94-49-78-03-30-87 Trúng 3/6
 30/09/2019 57-75-77-64-79-97 Trúng 4/6
 29/09/2019 07-70-34-43×2-58-85 Trúng 5/6
 28/09/2019 03-30-06-60×2-08-80 Trúng 3/6
 27/09/2019 34-57-77-92-78×2-87 Trúng 4/6
 26/09/2019 20-02-17-71-89-98 Trúng 6/6
 25/09/2019 47-74-03×2-30-84-48 Trúng 3/6
 24/09/2019 16-61-09-90-67-79 Trúng 1/6
 23/09/2019 45-54-25-52-18×2-81 Trúng 2/6
 22/09/2019 38-83-72-27-28-82 Trúng 3/6
 21/09/2019 69-96-90-09-05-50 Trúng 2/6
 20/09/2019 24-42-37-73-58-85 Trúng 0/6
 19/09/2019 16-61-27-72-06-60 Trúng 5/6
 18/09/2019 09-90-03-30-39-93 Trúng 4/6
 17/09/2019 25-52-07-70-18-81 Trúng 3/6
 16/09/2019 45-54-67-62×2-26-76 Trúng 4/6
 15/09/2019 58-85-01-10-74-47 Trúng 2/6
 14/09/2019 19-91-39-93-10-88 Trúng 0/6
 13/09/2019 67-76-38-83-13-31 Trúng 2/6
 12/09/2019 10-01-82-28-47-88 Trúng 2/6
 11/09/2019 39-93-35-53-67-76 Trúng 2/6
 10/09/2019 38-83-37-73-08-80 Trúng 1/6
 09/09/2019 38-83-57-75-80-08 Trúng 3/6
 08/09/2019 39-93-28-82-79×2-97×2 Trúng 4/6
 07/09/2019 79-97-18-81-29-92 Trúng 0/6
 06/09/2019 59-95-74-47-45-54 Trúng 2/6
 05/09/2019 17-71-58-85-29-92 Trúng 3/6
 04/09/2019 67-76-85-58-93-39 Trúng 2/6
 03/09/2019 40-45-56-04-54-65 Trúng 3/6
 02/09/2019 45-54-12X2-21-67-76 Trúng 3/6
 01/09/2019 01-59-28-82-56-65 Trúng 1/6

 

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi! …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ

DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi! …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi! …